Logo - Hotel Kardamon

KONTAKT

  HOTEL KARDAMON

  ADRES

  Zbylitowska Góra, ul. Zbylitowskich 157

  NUMERY KONTAKTOWE

  tel. +48 14 652 06 05

  tel. +48 538 812 525

  ADRES E-MAIL

  biuro@hotel-kardamon.pl